Charlie och yttrandefriheten

Slagordet Je suis Charlie (Jag är charlie) har har setts på plakat, teckningar och som hashtag på nätet. En enkel och självklar solidaritetshandling efter terrordådet mot tidningen Charlie Hebdo i Paris.

L1210979_ändrad

”Jag är”, som solidaritetsuttryck har rötter:

I mitt Je suis Charlie lägger jag framför allt ett försvar för yttrandefriheten. Ingen ska mördas, hotas eller misshandlas för vad den personen säger, skriver, tecknar eller fotograferar.

Naturligtvis är yttrandefriheten en frihet under ansvar, och har man någonting att erinra får man vända sig till polis och domstol. Man kan också inom ramen för samma yttrendefrihet kritisera och det står var och en fritt att kritisera innehållet i Charlie Hebdo.

Jag har inte sett tidningen  på riktigt och min franska är knackig, men vad jag hört finns det en del att kritisera, men det är ingen ursäkt för att vända AK-47-or mot obeväpnade tecknare. Därför instämmer jag i Je suis Charlie