Så var det dags igen …

Jag hittade de här påsarna i ett blomstervaruhus idag. De påstås innehålla ”mossa”, men jag såg inte tillstymmelse av mossa i dem. Däremot lav. Troligen Fönsterlav (Cladonia stellaris).

Man bör ju veta vad man säljer och vad man köper. Hur svårt är det att skriva korrekt namn på påsen?

IMG_0368

Nu kan man förstås hävda att undertecknad är småaktig och märker ord. Att det inte är så stor skillnad på mossa och lav. Båda växer ofta på marken, på trädstammar, stenar och lite varstans. Ofta till och med tätt tillsammans.

Ändå är det väldigt stor skillnad. Förmodligen är vår blomsterhandlare mer närbesläktad med pelargonerna i butiken än en mossa är släkt med en lav.

Mossan är mer åt pelargonhållet. Det vill säga den har ju inte ståndare och pistiller, men den hör i alla fall till de gröna växterna. Laven är också aningen närmare släkt med blomsterhandlare än med en Mossa.

Laven är någontilg helt annat. Egentligen är det två olika organismer. En svamp och en alg, som den tagit med som matsäck. Ibland ersätts algen av en blågrön bakterie. Nu ser laven inte riktigt ut som en svamp och fungerar inte så heller, för de två organismerna har tillsammans blivit någonting annat — Just det en lav, men systematiskt räknar man den till svamparna. Inte så konstigt. Packa ner en apelsin i ryggan når du ska på utflykt — ingen kommer att kalla dig apelsin för det.

Svampar är någonting helt annat än gröna växter. De är varken som mossor, gräs eller som pelargoner. Numera räknas de inte som växter över huvud taget utan till en egen grupp.

Screenshot from 2014-12-13 20:51:08

En del av livets träd: 1 Gröna växter (exempelvis mossor och pelargoner) 2 Djur (exempelvis blomsterhandlare) 3 Svampar (dit lavarna räknas) Källa: Tree of Life Web

Lavar kan se rätt olika ut. Fönsterlaven i påsen ser ut som ett litet miniatyrträd. Färga den grön. så kan den gå som träd på en modelljärnväg eller arkitekturmodell. Andra lavar ser ut lite som som blad i varierande grad av nedbrytning och sitter mer eller mindre löst fästade på underlaget. En tredje variant sitter hårt fast på exempelvis stenar och brukar kallas skorplavar.

Ska man lägga sig och vila ute i markerna är mossa skönare. Lavar är bara mjuka när de är blöta och då vill man kanske inte ligga där ändå …

Fönsterlaven kallas ibland ”vitmossa” och det är alldeles särdeles galet eftersom det också finns någonting som heter vitmossa på riktigt. Fönsterlaven växer långsamt på torra hällemarker och liknande medan den riktiga vitmossan växer i fuktiga mossar. Den är sällan särskilt vit ute i naturen, för vit, eller i alla fall riktigt ljus, blir den bara om den är torr. Delvis nedbruten vitmossa köper vi som torv och använder som jordförbättring.

Om nu vanligt folk inte ser skillnad på mossa och lav är kanske inte särskilt konstigt. Det har ju talats en del om resultaten i skolan och jag ska inte sparka på en som ligger.

Däremot är vi ju rätt noga med vad som står på det finstilta på förpackningarna när varor saluförs. Det blev ju ett herrans liv för att det var häst i köttbullarna och det inte framgick av innehållsdeklarationen, men hästar och kossor är väldigt mycket mer närbesläktade, så det var ju en skitsak om man jämför.

http://tolweb.org/Eukaryotes/3

Se ävenhttps://svar42.wordpress.com/2011/07/05/fastingar-ar-inte-insekter/