6 x 6 — The number of the beast

Då var den fjärde rullen framkallad och scannad. Tolv bilder i 6 x 6 cm. Hasselblad | 2.8  80mm | Tri-X | D76

Annonser