Bildbehandling från början — anpassa en bild för webben

I dag ska vi redigera en bild på riktigt. Vi börjar med det enklaste scenariot. Du har en bild som du är fullt nöjd med och som bara behöver anpassas i filstorlek för att kunna laddas upp på Facebook, till din blogg, användas i ditt cv eller tankas upp till den digitala personalkatalogen på jobbet. Vi gör bilden tio gånger lättare att ladda!

Det svåraste här är egentligen att veta hur stor (eller liten) du ska göra bilden. Ibland finns det anvisningar, som säger hur stor bilden ska vara, antingen i bildelement, pixel eller i kilobyte eller megabyte. Finns det inga anvisningar får du kanske prova dig fram. Gör du bilden för liten går det ut över kvalitén är den för stor blir den trög att ladda, framför allt för dem som surfar via telefonen eller på andra långsamma förbindelser. Nu bestämmer jag att jag vill ha bilden 1200 pixel på höjden, eftersom det är en stående bild.

Öppna bilden

Det finns många sätt att öppna en bild i GIMP. Du kan starta programmet och välja Arkiv — Öppna och leta upp bilden och klicka på Öppna. Du kan också dra bilden och släppa den på GIMPs bildfönster, högerklicka på bilden och välja att öppna med GIMP eller öppna den inifrån något bildsorterings- eller RAW-framkallningsprogram, om du ställt in programmet för det.

Skärmbild från 2013-12-29 16:52:30

Granska bilden

Normalt skulle jag nu granska bilden och se om jag kan förbättra den på något vis. Beskära, förbättra kontrasten, göra något ljusare eller mörkare, ta bort något damm eller skrofs som stör i bilden osv, men nu har jag för pedagogikens skull bestämt mig för att anse att bilden är perfekt som den är.

Skala bild

Att ändra bildens storlek heter i GIMP ”skala bild”. Högerklicka på bilden och välj Bild — Skala bild i menyn. I fönstret skriver du in ett värde för hur bred eller hög du vill att bilden ska bli och sen klickar du i den andra rutan så att programmet automatiskt räknar fram det andra måttet. I mitt fall skrev jag in 1200 vid Höjd: och programmet räknade automagiskt ut att bredden skulle bli 797 pixel.

Skärmbild från 2013-12-29 16:54:18

Välj i menyn

Skärmbild från 2013-12-29 16:55:05

Innan du ändrat något

Skärmbild från 2013-12-29 16:55:37

Skriv in ett värde och klicka i den andra rutan

Ibland kan det vara mer praktiskt att skriva in ett mått i centimeter, tum eller något annat, men jag arbetar nästan alltid med pixel (px).

Zooma

Nu blev bilden pytteliten på skärmen och av bekvämlighet förstorar jag upp visningsstorleken genom att klicka på Ctrl+Shift+J. Det är egentligen kanske inte så nödvändigt, men jag tycker det blir roligare så och det kanske du också tycker.

Skärp bilden

Det sista man gör med bilden är att skärpa den. Det behövs alltid med digitala bilder. Även här finns ett lagom, för skärper man bilden för mycket ser det konstigt ut. Jag använder ett filter med det konstiga namnet Oskarp mask. Högerklicka på bilden och välj i menyn: Filter — Förbättra — Oskarp mask.

Skärmbild från 2013-12-29 17:08:32

De värden jag har som ”standard” är Radie: 0.7, Mängd: 0.035 och Tröskel: 10. Det är en ganska försiktig skärpning, men den brukar räcka till.

Vänta dig inga under av oskarp mask. Är bilden suddig från början kommer den att förbli suddig. Vad du får är att det som redan är skarpt ser knivskarpt ut eftersom filtret ”fyller i konturerna”.

Exportera med nytt namn

När du nu har krympt bilden har du ju kastat dyrbara megapixel i sjön. Från tolv megapixel eller vad den nu var från början har du dragit ner den till ungefär en megapixel. Det är okej för publicering på webben men på tok för dåligt för att trycka den eller göra en lite större utskrift. Du ska alltså för allt i världen behålla originalet. Det kan komma väl till pass senare, men just nu behöver du den lilla versionen.

Jag väljer att ge bilden namnet DSC2174_h1200.jpg, där h1200 påminner mig att höjden är 1200 px, medan DSC2174 kopplar ihop med originalet. Du kommer väl ihåg att Arkiv — Exportera är det du ska välja för att kunna spara i jpg?

DSC2174_h1200

423 kilobyte i stället för 4,9 megabyte. Den skalade bilden ”väger” mindre än en tiondel så mycket som originalet.

Repetition

  1. Öppna
  2. Granska
  3. Skala
  4. Skärp (Oskarp mask)
  5. Exportera med nytt namn
Annonser