Tung kritik mot SÄPO i svenskan…

 

Ett antal tunga namn kritiserar idag polisens, främst säkerhetspolisens, flathet mot högerterrorn. Det handlar inte bara om Kärrtorp utan författarna radar upp betydligt fler exempel, bland annat 14 mord och dråp.

Screenshot from 2013-12-20 13:13:27

En svårighet med polisens passivitet är att den bidrar till att stärka sympatierna för de mer våldsbejakande delarna av vänstern vilket framhölls av EXPO häromdagen. Nödvärnsrätten är inskriven i lagen, men tillämpningen är restriktiv och den inbegriper förmodligen inte sådant som att angripa ens naziterrorister med kniv.

Att arrangörerna till morgondagens nya manifestation i Kärrtorp organiserar och planerar för självförsvar är förståeligt och rimligt, men förhoppningsvis lämnar man de mer våldsamma i de egna leden utanför.

Dock är skyddet av demokratiska rättigheter primärt polisens jobb och nu vill det till att de tar det på allvar om inte situationen snabbt ska bli fullständigt ohanterlig.

 

Annonser