Järnrörslogik

Delade denna på Twitter och Facebook i morse. Nu även för PENAs läsare

jarnrorslogik

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16693146.ab

Annonser