Jämförelser och logik

Kommer du ihåg programraden  while i <= max:  i programmet
nian.py, som vi labbade med för en stund sedan. Vi gör en
jämförelse mellan variabeln i och variabeln max.
Det finns ett helt gäng med sådana jämförelser:

  • Mindre än  <
  • Mindre än eller lika med <=
  • Större än >
  • Större än eller lika med >=
  • Är lika med (observera dubbla likhetstecken) ==
  • Är skilt ifrån <> eller !=

Logiska operatorer

Alla de här uttrycken ger ett resultat som antingen är sant
(1, True) eller falskt (0, False). Du kan bygga mer komplicerade
logiska uttryck med and, or och not:

 >>> 1 > 2 or 5 > 3
 True
 >>> 1 > 2 and 5 > 3
 False
 >>> not (1 > 2) or 5 > 3
 True
 >>>

Tänk på att or i logiken betyder minst en, kanske båda. Det är alltså inte riktigt samma or som i dagligt tal,där okunnigt folk säger ”du får kaffe eller läsk” och blir förargade om man tar båda — sådant gör den inbitne programmeraren förvirrad! Fördjupa dig dock inte för mycket i detta just nu. Det blir nog tid till det så småningom. För närvarande räcker lite ”hum”.

Annonser