Variabler i Python

En variabel är något som kan variera, men mer meningsfullt i programmeringssammanhang är att säga att en variabel är ett ”minnesutrymme” som du kan fylla med en text eller ett tal. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal. Är det ett decimaltal så använder du en punkt som decimaltecken.
Variabeln (minnesutrymmet) har dessutom ett ”namn” som gör att man kan hitta innehållet igen. I många programspråk är det en stor sak att skilja mellan olika typer av variabler, så att en variabel som är avsedd för text aldrig får innehålla ett decimaltal till exempel, men i Python behöver du inte bry dig. Python reserverar lagom mycket utrymme och bråkar inte. Du fyller på variablerna med hjälp av en ”tilldelningssats” det vill säga en programrad med ett likhetstecken.

Bli_ormtjusare

När du skapar en variabel ger du ett namn till ett litet utrymme i datorns minne. När du tilldelar variabeln ett värde kopierar du det talet eller den textsnutten till ditt namngivna minne. När du sedan använder variabeln till någonting, så refererar du till namnet och får en kopia av variabelns värde att använda.

 pi
 +------+
 |      |
 +------+

Ett tomt minnesutrymme

pi = 3.14
 +------+
 | 3.14 | <--- 3.14
 +------+

Fylls med innehåll

print pi
 +------+
 | 3.14 | ---> print 3.14
 +------+

Innehållet kopieras till skärmen

Starta pythontolken och lek lite:

>>> namn = 'Urban' 
>>> textrad = 'Hello, world' 
>>> pi = 3.14 
>>> answer = 42 
>>>
>>> 
>>> print age
47 
>>> print textrad 
Hello, world 
>>> print pi
3.14 
>>> print namn 
Urban 
>>> 
print namn, answer 
Urban 42 
>>>

— Okej, du sa att det hette variabler, då måste ju innehållet kunna ändras. Här är det ju sammainnehåll hela tiden…

Ja, men testa någonting i den här stilen då:

>>> namn = 'Nisse Hult'
>>> age = '65'
>>> pi = 'läte för fåglar och mattelärare'
>>> print namn
Nisse Hult
>>> print age
65
>>> print pi
läte för fåglar och mattelärare
>>>

Håll på en god stund och prova, tills känns självklart att stoppa in saker i variabler och få ut dem igen. Fattar du inte detta så kommer du inte att fatta ett jota sedan, så det är ingen idé att gå vidare innan
du känner att det här ”sitter”.

Det finns lite regler för variabelnamn, men om du undviker åäö och börjar med en bokstav så ska du nog inte snubbla över några problem. Jo, det finns ett antal reserverade ord som du inte får använda eftersom de har en särskild betydelse i Python. Ett av dessa ord är print, hela listan kommer nedan.

—-
Reserverade ord:

and, assert, break, class, continue,
def, del, elif, else, except,
exec, finally, for, from, global,
if, import, in, is, lambda,
not, or, pass, print, raise,
return, try, while,
—-
Andra ord, som inte i strikt mening är reserverade, men som du ändå bör undvika är exempelvis:
array close float int input
open range type write zeros
acos asin atan cos e
exp fabs floor log log10
pi sin sqrt tan

Annonser