Börja med Python

Python är det givna nybörjarspråket, men också ett språk att växa och utvecklas med och som lämpar sig för stora och seriösa projekt. Du behöver inte bry dig lika mycket om små ”pyttiga” detaljer som i C eller C++, och språket är betydligt mera välstrukturerat och pedagogiskt än BASIC. Det är dessutom väldigt kort väg mellan färdig programkod och ett program som du kan köra. I många andra språk kan det ta lång tid och vara rätt pilligt att förvandla den kod du skrivit till något som datorn kan köra. Denna enkelhet gör språket lätt att lära sig, men det gör också
att den vane programmeraren kan få mer gjort på kortare tid.

dsc_5883_nef_shotwell_modified

Den sak som tydligast skiljer Python från andra programspråk är att indenteringarna (indragen) verkligen har betydelse. De finns där inte bara för estetik och läsbarhet utan de utgör programmets struktur, i stället slipper man måsvingeparenteser och begin end som markerar strukturen i andra språk. På gott och ont tvingas man skriva välstrukturerade och läsbara program.

Python finns till alla operativsystem, i alla fall alla som är någorlunda vanliga. Du kan
skriva ett program i din Linuxburk, till exempel din Raspberry Pi, och dina kompisar kan köra programmet i Windows eller vad de nu har. Det har också blivit ganska populärt läggain Python i olika program så att man kan utöka programmets funktioner med små egna pythonprogram. Det kan man till exempel göra med  The GIMP. Python är förstås fritt och gratis. Du som kör Linux har
antagligen redan Python, men annars är det lätt och smidigt att ladda ner och installera. Python är rättså spritt bland open sourcefolk och det gör att det är lätt att hitta kod och handledningar på olika håll på nätet. Det är också lätt att få hjälp och att hitta färdiga programbibliotek som man kan koppla ihop med sina egna program.

Tre arbetssätt

Det finns tre sätt att jobba i Python.

  • Du kan jobba direkt i pythontolken. Det sättet passar bäst för att testa och leka med väldigt små program eftersom du inte kan spara det du gör och eftersom redigeringsmöjligheterna är högst begränsade.
  • Du skriver koden i din favoriteditor, sparar den, gör filen körbar (chmod) och kör ditt skript. Det här är det självklara arbetssättet för lite mer seriösa program, som du vill spara, rätta, vidareutveckla och återanvända, och kanske rent av dela med dig av eller sälja till andra. Men det finns inget som hindrar att du skriver väldigt små program på det viset.
  • Det finns också en specialeditor för Python, som heter IDLE

Förkunskaper och andra förutsättningar

Den här kursen ställer inte några jättekrav. Glatt humör, tålamod och läskunnighet är det viktigaste. Lite logiskt tänkande skadar inte, för datorer är synnerligen korkade, så du måste tala om väldigt detaljerat vad du vill att de ska göra — om än inte fullt så detaljerat som i de flesta andra språk.

Python finns som sagt till många olika operativsystem, men kursen utgår ifrån att du kör  Linux (Har du något annat operativsystem finns nog Python att installera ändå, men en del detaljer i handhavandet kan skilja sig åt och det bryr författaren sig inte det ringaste om.) i din dator, och att du kan hantera datorns kommandoprompt (kommandon som ls, cd, chmod är väl de viktigaste) och en texteditor (emacs, vi, pico, nano eller annan) hyggligt väl — Det grafiska användargränssnittet X är inte nödvändigt, men kan underlätta lite ibland.

Är du inte övertygad? Lär dig Python  och  något annat språk och bilda dig en egen uppfattning. Här börjar i alla fall den lilla ”kursen”.

Annonser