Är hallonpajen en minidator?

När jag började närma mig datorernas värld fanns det tre sorters datorer. Stordatorer, minidatorer och mikrodatorer.

Stordatorerna fyllde ett stort rum, kostade många miljoner och var gjorda för att fylla behoven hos ett storföretag, med hundratals eller tusentals användare  anslutna med terminaler.

Minidatorer var stora som ett kylskåp eller en frysbox och kostade runt miljonen. De bästa hade kraft nog för några tiotal användare med terminaler medan andra bara klarade en användare i taget.

Minidator, bild från Wikipedia

Mikrodatorer, som svenska ABC-80 var utpräglade enanvändarmaskiner och rätt primitivt utrustade trots att de kostade åtskilliga tiotusentals kronor. Då.

Nu kommer DN och kallar Raspberry Pi, som kostar några hundringar och är stor som ett kreditkort för minidator. Det får mig att reagera med ryggmärgen.

800px-RaspberryPi

Raspberry Pi, bild från Wikipedia

Jag har kollat lite på specar och konsulterat en kollega som jobbat med minidatorer och man kan nog konstatera att DN inte var helt fel ute. Det är ju inte storleken som räknas, och knappast heller prislappen och den lilla hallonpajen skulle nog springa i cirklar runt många av den gamla tidens minidatorer.

Minidatorepoken innebar stora landvinningar, som Internet och operativsystemet UNIX. Naturligtvis kan Raspberry Pi anslutas till Internet och den kör vår tids fria variant av UNIX, alltså Linux.