Köttskatt och surfplattelicens

Den här dagen tar nog priset när det gäller aparta förslag när det gäller att beskatta det svenska folket

Först ut var Jordbruksverket som föreslog köttskatt. Nu ligger det för all del en viss poäng i deras budskap. Köttkonsumtionen stiger och det är inte så lyckat rent miljömässigt. Samtidigt behöver vi ha kor och får betande i hagar, på alvarmarker och strandängar, annars växer de igen. Kor och får kan dessutom producera mat på marker där det inte går att odla grödor som passar som människoföda. Svåra avvägningar att lösa med trubbiga skatter.

Så kommer SVT och vill ha teveavgift för datorer och surfplattor. Om nu folk aktivt har valt att inte ha någon teve ska de inte heller behöva betala teveavgift. Det här handlar nog framför allt om unga studenter som inte har råd med varken teveapparat eller dito avgift och dessutom har bättre saker för sig än att glo på teve. Dator eller surfplatta behöver de däremot för sina studier. Om SVT väljer att lägga ut tevekanalerna på Internet är det deras val, inget argument att straffbeskatta studenter. Gissar att det bästa är att finansiera public service via skattsedeln.

Annonser