Ryggradslös DN om Ojnare!

Medan vi andra firar och hyllar hjältarna i Ojnareskogen velar Dagens Nyheter på ledarplats mellan att hålla på Nordkalk och  att ta motståndarnas parti.

På något sätt verkar DN tro att demokrati  skulle vara ett tillstånd befriat från motstridiga intressen och konflikter. Så är förstås inte fallet. Demokratin ger oss rätt att organisera oss. rätt att kämpa för det vi tror på och på arbetsmarknaden kan vi gå i strejk om det inte går att komma överens på annat sätt. Motstående och motstridiga intressen är demokratins livsluft.

Besegrad, i alla fall så länge. Skördaren lämnar skogen. Foto: Ojnare.

DN verkar ha lite svårt för det där med civil olydnad, men så länge det används öppet och så länge man tar eventuella straff ser jag inget större problem. Skogsvaktarna i Ojnareskogen slåss inte för sin egen snöda vinnings skull utan för kommande generationer och för utrotningshotade arter och dessa kan inte föra sin talan i domstol, inte rösta i valen och inte gå i strejk.

DN målar upp ett tänkt skatteuppror, men när det gäller skatter är snarare problemet att de som tagit lagen i egna händer har gjort det i smyg eller med hjälp av smarta skattekonsulter snarare än att öppet presentera sina argument och ta strid för dem. Det skulle vinna respekt om än inte sympati.

Nu är kriget inte vunnet för att ojnarekämparna vunnit ett slag. HD är en instans på vägen mot ett avgörande, men saken kan också komma att prövas av EU, vad jag förstått. Likaså finns det starka förväntningar både från folkopinionen och från EU om att regeringen ska göra det omstridda området till ett Natura 2000-område. Saken är långtifrån utagerad varken rättsligt eller politiskt. Fram till dess alla utvägar är prövade kommer säkert skogen att vaktas och försvaras. Om sen de som följt den här frågan på nära håll tappat respekten för politiska och rättsliga instansers kompetens och rättvisa är de inte att klandra för den saken.

Demokratin och rättvisan är inte något fixt och färdigt, vi bygger den tillsammans i kamp och de som vaktat Ojnareskogen har bidragit mer än mången politiker och domare. Vi kan räkna med att erfarenheterna från Ojnareskogen kommer att leda till förbättringar av det politiska och rättsliga systemet.

Almarna i Kungsträdgården 2012. Foto: Urban Anjar

Striden om Almarna i Kungsträdgården blev något av en slutpunkt för skövlingen av våra stadskärnor. Almarna står kvar än i dag, som en trotsig påminnelse om att det är värt att kämpa för det som är rätt och riktigt.

Annonser