Diväteoxid på film

Såg just en liten film om diväteoxid

 

 

Annonser