Diväteoxiden igen

Som den uppmärksamme läsaren redan räknat ut är diväteoxid vanligt vatten. Di- betyder två, alltså två väteatomer och oxid betyder att det är en förening med en syreatom. Vi får då H20, alltså alldeles vanligt vatten. Vattenmolekylen ser ut som Musse Piggs huvud med den relativt stora syreatomen som ansiktet och de två små väteatomerna som öron. Vatten har egenskaper som nästan kan beskrivas som magiska men som kan förklaras med hur molekylen ser ut och hur elektriska laddningar är fördelade i den.

Vattenmolekyl, källa Wikipedia

Livet har uppstått i vatten och är beroende av vatten. Levande organismer består till stor del av vatten och utan vatten skulle många av livets molekyler totalt haverera, ändra form och sluta fungera. Människor i en nödsituation kan klara sig bra länge utan mat men behöver ganska snart hitta drickbart vatten. Samtidigt vet vi att för mycket av det goda kan vara skadligt. Människor som trillar i sjön drunknar eller fryser ihjäl i det kalla vattnet. Alla har upplevt att det är svårt att hålla värmen i kyla och blåst om man har våta kläder på sig. Vi vet också att vatten i form av isberg utgör en stor fara för sjöfarten.

Vatten i form av isberg utgör en fara för sjöfarten

Men hur var det med cancersjuka och våldsbrottslingar? De dricker förstås vatten precis som friska och laglydiga. Det är säkert ingen skillnad.

Vad gäller kondensationsstrimmorna från flygplan består de av vattendroppar eller iskristaller — beroende på lufttemperaturen på den höjd där flygplanet flyger. Flygplansmotorerna förbränner flygfotogen och det huvudsakliga innehållet i avgaserna är koldioxid och vatten. Vattnet är det som syns, men koldioxiden är den del som man har anledning att bekymra sig över. Koldioxiden är ju en känd växthusgas och flyget ett av de klimatmässigt sämsta sätten att transportera människor och gods.

Att snacka om chemtrails och annat hokus-pokus tar bort fokus från de verkliga problemen med flygets utsläpp och deras klimatpåverkan.

Annonser