Ännu mera utsnitt…

Från en och samma vinkel kan du ta bilden på oändligt många sätt, använda olika utsnitt. Valet av utsnitt påverkar inte bara om bilden blir vacker eller ful, det kan också påverka de känslor som bilden förmedlar.

Vi har redan talat om att en lutande bild kan förmedla en känsla av liv och rörelse eller rent av oro.

En bild med mycket himmel kan förmedla en känsla av frihet, lata dagar eller av tankens flykt. Men kanske inte om himlen täcks av blygrå åskmoln?

Vinklar man i stället kameran en aning neråt kan man förmedla en känsla av jordbundenhet och vardagsslit, men kanske inte om marken är en vacker trädgård?

Naturligtvis hänger det här med utsnittet mycket ihop med de kompositionsregler som vi tidigare varit inne på. Regler som du kan välja att följa eller bryta mot. Ibland tar man de uttrycksfullaste bilderna genom att just bryta mot en eller flera kompositionsregler. Eller som någon uttryckte saken: Regler är till för nybörjare

Annonser