Gruffigt i regeringen om skol-IT

Det verkar inte riktigt som att alliansregeringen kan hålla sams internt angående IT i skolan. Medan skolminister Björklund bromsar försöker IT-minister Hatt skjuta på. Hon oroar sig för att Sverige halkar efter när det gäller elevernas IT-kunnande och att det även där det finns datorer ute i skolorna är si och så med användandet.

Annonser