Mångfald bra för överlevnaden

Blandade grupper av torngräshoppor klarar sig bättre är grupper där individerna liknar varandra, säger professor Anders Forsman. Torngräshoppor kan ha olika färg och olika utseende även om de tillhör samma art, kan para sig med varandra och få ”barn” som också är olika.

Anders Forsman har satt ut torngräshoppor, dels i blandade grupper, dels i grupper där individerna varit lika varandra. Av någon anledning klarar de blandade grupperna sig bättre.

Riktigt varför det fungerar så här verkar inte alldeles glasklart. kanske har rent av vi människor något att lära oss av gräshopporna?

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/mangfald-lonar-sig-i-naturen

Annonser