Circle of confusion…

När man har fokuserat exakt tecknas en punkt i motivet som en distinkt punkt på bilden — i alla fall i teorin. I praktiken har all optik, också skitdyr proffsoptik sina avbildningsfel, men dem bortster vi glatt ifrån.

Det här gäller när vi har fokuserat exakt. När vi av olika skäl fokuserat mindre exakt bildas oskärpecirklar. Ibland är det precis så vi vill ha det och då talar vi extatiskt om bokeh. Ibland vill vi ha stort skärpedjup, DoF, och då vill vi ha oskärpecirklarna tillräckligt små för att vi inte ska störas av dem. Där kommer parametern c, Circle of Confusion in i bilden. Det är ju en av de saker du måste skriva in i programmet som du fick av mig igår.

Om jag förstått det här rätt, men det skulle jag inte lova att jag har, har vi våra tumregler för CoC som arv från den analoga fotografin. Där har man inte kunnat hitta någon gemensam nämnare utifrån tekniken i kameran. Man kunde ju stoppa in olika sorters film och den tidens ”pixlar” bestod av oregelbundna silverkorn som dessutom påverkades av hur hårt man misshandlade filmen vid framkallningen. I stället utgick man från hur mycket skärpa som behövdes för att en kopia i viss storlek skulle uppfattas som skarp.

”Filmen” i en digital kamera består i stället av ett regelbundet rutnät av pixlar. Då borde man kanske utgå ifrån pixlarnas storlek när man bestämmer CoC.

Oskärpecirkeln A har en diameter som är exakt lika stor som en pixel och eftersom den är perfekt centrerad i en pixel påverkar den bara denna. Cirkeln B träffar lite snett och kommer att påverka fyra olika pixlar. Vi borde kunna argumentera för CoC som är betydligt mindre än en pixel om vi vill minimera den utsmetningseffekten något, men redan att räkna med en pixel ger en rätt radikal skillnad mot de etablerade tumreglerna.

För min kamera säger tumregeln att CoC ska vara 0.020 mm men en pixel är bara 0.0055 mm och det ger förstås väldigt olika värden för vårt hyperfokalavstånd

Hyperfokalavstånd baserat på CoC i pixelstorleksordning. Då hamnar exempelvis hyperfokalavståndet för tjugoåttan på hela sexonhalv meter vid f/22

Samma men med traditionella tabellvärden för CoC

Om det här betyder nåt för bilderna har jag ingen aning om. Det återstår att ge sig ut och plåta och se om de här teoretiska funderingarna har någon koppling till vad som kan tänkas synas i bilderna. Helt klart kommer det inte att påverka bilder som man visar på webben eller normalt på en bildskärm. Kanske har det betydelse för vad som syns om man skriver ut sina bilder i meterformat eller för de små suddigheter man kan se när man visar en pyttedel av bilden i 100% i ett bildbehandlingsprogram.

Kanske är det helt enkelt så att jag tänker fel eller att det här ändå är ett mindre problem än alla andra fel och brister som kamera och optik ger upphov till?

Är det någon som har teoretiska kunskaper eller praktisk erfarenhet nog att reda ut det här, för för mig har circle of confusion bidragit till dubbel ”confusion”

 

 

 

 

 

Annonser