Program för beräkning av hyperfokalavståndet

Okej, tyckte du tabellen igår var nördig är det bara början… I kväll kommer fler tabeller över hyperfokalavstånd och dessutom ett python-program så du kan göra hur många egna tabeller du vill. Jag lovar, det ska inte bli någon vana. Snart kommer fina bilder och lättsamma texter igen.

Inledning

Hyperfokalavståndet (Hyperfocal distance) är det avstånd du ska ställa in på objektivet för att få maximalt skärpedjup (Depth of Field, DoF) från ett avstånd nära kameran till oändligheten.

Hyperfokalavståndet kan beräknas med en formel om man känner till brännvidd (f), bländare och den största acceptabla oskärpecirkeln, Circle of Confusion vilken är beroende på kamera och kan tas ur en tabell. Formeln för att räkna ut Hyperfokalavståndet är inte jätteavancerad och beräkningen kan göras på en vanlig miniräknare, men det är kanske inte vad man vill göra när man är ute och fotograferar utan det är enklare att ha en färdig tabell med sig i fotoväskan.

Jag kommer att presentera färdiga tabeller för ett antal vanliga kamerafamiljer, men också ett program som du själv kan anpassa efter den kamera och de objektiv du har till förfogande varefter du kan göra egna tabeller

Programmet

Programmet hyperf.py är skrivet i Python och bör kunna köras på såväl Windows som Mac (Om man laddar ner Python). Själv har jag skrivit och testat det på Linux. När du laddat ner filen måste du göra den körbar med chmod a+x hyperf.py du kör med ./hyperf Du får ladda ner och använda programmet gratis, göra ändringar och dela med dig av programmet i originalskick eller förändrat skick.

Som du ser ä det inte något stort program. Det du kommer att vilja ändra är värdet på c och troligen vilka bländare och brännvidder som ska vara med i beräkningarna.

Ladda ner (Download)

Resultat

Här är tabeller att skriva ut och packa ner i kameraväskan.

För Nikons digitala spegelreflexkameror i konsumentklass liksom DSLR av de flesta andra märken gäller:

För motsvarande kameror från Canon gäller:

För ”fullformatare” som exempelvis Canon 5D, Leica M9 and Nikon D3s gäller:

Diskussion

Vi kan notera att skillnaderna mellan Nikon och Canon inte blir så stor trots en mindre skillnad i sensorstorlek mellan märkena. Däremot är det rätt stor skillnad mellan amatör- och proffskamerornas möjligheter i det här avseendet.

Jag är lite skeptisk till de schablonmässiga beräkningarna av Circle of Confusion, som om jag förstått bara tar hänsyn till sensorns diagonalmått. Rimligen borde hänsyn tas till pixlarnas storlek härvidlag, men jag har använt schablonvärdena.

Resurser

Fler artiklar om foto på Press Enter News Agency hittar du i Fotoskolan och i kategorin Foto

Annonser