Inspiration eller transpiration

Geni är 1% inspiration och 99% transpiration, sa Einstein, eller var det Edison1. Över huvud taget kanske det är anledning att ifrågasätta det där med inspiration i dessa sekulära tidevarv.

Om jag förstått det rätt syftar ordet inspiration på någon slags ingripande av Helig Ande, eller möjligen något annat gudomligt ingrepp — begreppet har rötter i förkristen tid. Det är förstås helt okej som troende att hänvisa till, men i ett sekulärt tänkande är uttrycket tveksamt.

Sitter du och väntar på inspriration till fantastiska bilder, din banbrytande roman eller uppfinningen som ska göra dig stormrik lär du få vänta. Det som skiljer agnarna från vetet verkar framför allt vara övning. Alltså möda, svett, transpiration. Det verkar krävas tio tusen timmars övning och träning för att bli en violinist, hockeyspelare eller programmerare i världsklass2.

Naturligtvis krävs det också en viss grundläggande begåvning också. Den som är tondöv blir knappast violinist hur mycket han än övar och detsamma gäller förstås den som saknar bollsinne eller förmåga till logiskt tänkande inom sina  respektive områden. Men de tiotusen timmarna behövs ändå.

Men ”talang” verkar närmast vara en nackdel. Den som lyckas bra som riktigt liten riskerar att tro att han klarar sig utan de där tiotusen timmarna och därmed bli frånsprungen.

Nå, det är kanske inte lönt att vänta på inspiration eller att kolla kataloger och websajter efter nya kameror och tillbehör. Det som kanske kan göra mig till en bättre fotograf framöver är att plåta, plåta och åter plåta. I helgen bytte dock den lilla byn mot en större…


1Mina källor går isär här, kanske kom båda på påståendet var för sig. Kanske citerade Einstein Edison?

2 Gladwell, M., Framgångsfaktorn som skapar vinnarna, Falun, 2010

Annonser