Beijershamn

Det här började med en entreprenör som skulle försöka konkurrera ut Kalmar som hamnstad och som nedanför Vickleby anlade en enorm stenpir. Vad han inte räknade med var att sundets strömmar för med sig en massa slam och efter bara något år hade den nyanlagda hamnen geggat igen duktigt. Den duger inte ens till småbåtshamn.

Däremot blev det hela ett ypperligt ställe för fåglar och fågelskådare. I morse var det fortfarade rätt mycket is vilket gladde mig som fotograf, men kanske inte lika mycket gladde fågelskådaren i mig. Knipor, knölsvanar, gravänder och tofsvipor hörde till det jag såg. En snösparv lyckades jag fånga hyggligt med telet.

Ett tips när man ska ta naturbilder är att pallra sig upp innan soluppgången. Man kan alltid sova middag när man kommit hem, för mitt på dan blir det inga bra bilder i alla fall.

 

Annonser