Flagellanternas tid — Nu igen…

Under medeltiden fanns en rörelse där troende gick runt i stora skaror, sjöng psalmer och piskade sig själva. Störst var rörelsen i samband med epidemier som Digerdöden. På den tiden visste man inget om bakterier och virus och tolkade säkert sjukdomar som Guds straff för människans syndfulla leverne och då är det kanske inte så konstigt  att några ville straffa sig själva i förebyggande syfte eller hur man nu tänkte.

Medeltida flagellanter

I vår tid plågar vi oss själva genom fysiska späkningar och genom att avstå från livets goda. Av någon magisk anledning är nyårsnatten den tid då många inleder sina späkningar genom löften avgivna under grupptryck och större eller mindre grad av berusning. Inte så många gör detta för att blidka en sträng Gud i himmelen. I stället tillber man nu vågen och strävar efter att framåt sommaren komma i badkläder av alltför liten storlek.

Moderna flagellanter

Ett evigt liv är det inte så många som tror på, men många hyser en förhoppning om några fler år i Caremas våld om de späker sig ordentligt.

Nog är människan sig förunderligt lik från tid till annan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Flagellant

Bilder från Wikipedia

Annonser