Din datorskärm kan bara återge tre färger

Datorskärmar, teveapparater och de där projektorerna som söver oss med PowerPoint-presentationer kan egentligen bara återge tre färger, Rött, Grönt och Blått, eller som man säger till vardags RGB. Svart får man genom att släcka ner de små ljusprickarna. Tänder man dem lika mycket upplever man det som vitt. Gult, exempelvis, får man genom att blanda rött och grönt.

Nedan en bild av min skärm, tagen med närbildsobjektiv och en lupp. Du ser luppen oskarpt i förgrunden och den vita skärmen någorlunda skarpt i mitten.

Och en liten del av den bilden. Den här blandningen av rött, grönt och blått upplevs som att skärmen är vit.

De som jobbat med färg på webbsidor känner igen det här. Där jobbar man ofta med hexadecimala koder för färgerna, exempelvis #FFFF00 som betyder
Fullt ös med rött och grönt men inget blått, vilket som jag skrev ovan upplevs som klargult. Även bildbehandlingsprogram kan använda det här skrivsättet för att beskriva färger.

Har du lärt dig något om att blanda vattenfärg, målarfärger eller konstnärsfärg så stämmer det inte alls för den här färgblandningen. Här blandar vi olika sorters ljus. Ett fint ord för detta är additiv färgblandning.

Kanske har du sett beteckningen RGBa eller RGBA? Då lägger vi till en sk alfakanal som beskriver färgens genomskinlighet, men det är överkurs när du ger dig ut och plåtar.