Färgcirkeln

Ett sätt att prata om färger är utifrån en färgcirkel. Den här har jag kopierat från Wikipedia. I färgcirkeln brukar färgerna blå, röd och gul kallas för primärfärger. De finns i en liksidig triangel i färgcirkeln. Färger som står mitt emot varandra i färgcirkeln kallas komplementfärger, exempelvis rött och grönt. Komplementfärgerna är en sorts ”tvärtomfärger” i förhållande till varandra.

Hitta resten av färgskolan: