Berga ett område att vara stolt över

Jag har bott i Berga. Ett lugnt och ganska grönt område i norra Kalmar. Här är nära till stan, kanske en kvart på cykel och fem minuter med bilen, men också nära till naturen och havet. Här gick hustrun och jag med barnvagn bland villor, hyreshus, bostadsrätter och radhus. Handlade gjorde vi oftast i centrum, alltså Berga Centrum som nu är mer eller mindre nerbränt.

Berga Centrum i går kväll. Foto: Sigrid Lissel Isaksson.

Riktigt vad det var som hände vet vi ännu. Det är polisens sak att utreda och var branden anlagd är det sedan domstolens och kriminalvårdens sak.

Talar vi om en anlagd brand är brottet sannolikt Mordbrand eller Grov mordbrand.

13 kap. Om allmänfarliga brott

1 § Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år. Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. Lag (1993:207).

2 § Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov mordbrand till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig, eller annars inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet. Lag (2009:396).

Fanns det politiska syften skulle kanske det hela kunna betraktas som terroristbrott. Men då förutsätts handlingen allvarligt skada en stat eller en mellanstatlig organisation och det tror jag vore att ge förövarna lite för stor uppmärksamhet. Näväl vi har ändå från två år till livstid på straffskalan. Hoppas det får polisen att få tummen ur.

Mångkulturens fel?

Nu såg jag någon förvirrad kommentar om att det här skulle vara mångkulturens fel. Först och främst vet vi inte om det var en Svenne Banan som tände på eller någon ”Svartskalle”. Vi vet ju inte ens att det var någon som tände på, kanske var det något som självantände eller någon som kastat en fimp. Sen förutsätter vi då att det någonstans i världen finns ett land där man tycker att det är okej att ungarna dräller ute på kvällarna och eldar köpcentra. Dessutom förutsätter det då att vi har folk just från just detta pyromanland i Kalmar. Lägg ner det där fyllesnacket eller tala om vilket land det är där detta är okej!

Nu är det dags att samla alla. Föräldrar,  lärare, svennar och invandrare, socialarbetare, ordentliga ungar och gemensamt säga ifrån att nu är det nog. Ut på gator och bakgårdar. Ut på kvällar och helger. Umgås, sparka fotboll, skotta snö eller vad som helst men se till att vara därute och hålla koll, tills polisen har hunnit göra sitt.

Berga var ett område att vara stolt över. Låt det bli så igen!

 


Annonser