Nya hus, är det verkligen lösningen för Linnéuniversitetet?

Nu diskuteras det att flytta de delar av Linnéuniversitetet som finns ute på Kalmar Nyckel (fd Teleskolan) till nya lokaler på Malmen. Nya lokaler måste vägas mot ekonomi och mot om den nya lokaliseringen verkligen är mer attraktiv. Likaså måste man överväga om det finns andra sätt att lösa problemen, och sist men inte minst måste personal och studenter vara entusiastiska för projektet. Jag kan tänka mig alternativa lösningar såsom en Linnébuss.

Jag har haft tidigare arbetsplatser där ledningen velat bygga monument över sig själva. Tjusiga byggnader, som verksamheten inte hade något större behov av och som gav upphov till kostnader som kom att bli omöjliga att uppväga med intäkter även om vi anställda jobbade häcken av oss.

Till bilden hör att efterfrågan på universitetsutbildningar ökar och att Linnéuniversitetet  ökar mest, men kommande ungdomskullar blir mindre och en allt större del av universitetsutbildningarna sker nu på distans. Behovet av föreläsningssalar och laboratorier behöver alltså inte nödvändigtvis öka även om antalet studenter gör det.

Lokalerna ute på Kalmar nyckel specialbyggdes för pedagogisk verksamhet av dåvarande Televerket och fick sedan en rejäl uppfrächning och modernisering när Högskolan i Kalmar flyttade in. Problemet är bara avståndet till övriga universitetslokaler på Malmen och i hamnen och till centrum och järnvägsstationen. Ett önskemål från universitetet har också varit att hitta havsnära lokaler.

En flytt från Kalmar Nyckel till Malmen för de drabbade institutionerna längre bort från havet. Dessutom är parkeringssituationen på Malmen redan nu lätt kaotisk. En lösning på parkeringsfrågan måste till om fler studenter och lärare ska kunna rymmas där.

Måste betalas

I slutändan ska hyran för de nya lokalerna kunna betalas med intäkterna för studenterna och de forskningsmedel som kan raggas upp. Jag är inte helt säker på att att nya tjusiga lokaler är det bästa sättet att locka studenter eller att övertyga dem som beviljar forskningsmedel. Fler kvalificerade och engagerade lärare och forskare lockar nog mer. Forskare gillar inte heller att se att stora delar av forskningsanslagen rinner bort i hyra.

Kvar står förstås det faktum att Växjö kan konkurrera med ett samlat campus, dock väldigt långt från havet och riktigt illa lokaliserat i förhållande till järnvägsstationen. I Kalmar är universitetets lokaler spridda. Visionen om ett havsnära, stadsnära och kommunikationsnära campus är en överlevnadsfråga för Kalmar som universitetsstad, men halvmessyrer på Malmen är jag lite mer skeptisk till.

Linnébuss

Innan beslut fattas bör man räkna på vad det skulle kosta med riktigt täta bussförbindelser mellan Linnéuniversitetets olika lokaler, centrum och järnvägsstationen. En Linnébuss, fri för alla som kan visa upp universitetets ID-kort och som går var femte eller tionde minut skulle knyta ihop de olika delarna och underlätta för studenter och lärare som ska röra sig mellan husen. Övriga passagerare ska kunna åka med till normal stadsbusstaxa. Givetvis ska bussarna drivas med miljövänligt bränsle. Gissningsvis skulle det kosta väsentligt mindre.

Mer stadsmässigt

Likaså borde området runt Kalmar Nyckel kunna göras mer stadsmässigt, samtidigt som man öppnar upp vyn mot havet. Därute borde finnas utrymme för restauranger, någon affär, badplats  och annan verksamhet, inte bara till nytta för studenter och lärare utan också för resten av Kalmars befolkning.

Det kanske ändå är vettigt med en flytt till Malmen, men innan baslut fattas måste man vända på alla stenar. Personalen och studenterna måste få utrymme att påverka processen och olika alternativ, risker och möjligheter ska övervägas.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Annonser

One thought on “Nya hus, är det verkligen lösningen för Linnéuniversitetet?

  1. Pingback: Tweets that mention Nya hus, är det verkligen lösningen för Linnéuniversitetet? « Press Enter News Agency -- Topsy.com

Kommentarer inaktiverade.